THIS SATURDAY! Potting Shed Sale 2018!

THIS SATURDAY! Potting Shed Sale 2018!

30th April 2018 News 0

 

 

Please join us for a springtime bonanza of botanical bargains!!

The Trust’s annual Potting Shed Sale on Saturday, 26th May in the Woodland Centre garden from 11 am to 3 pm is getting nearer.  Please support this great fundraising event organised by the Friends of Penllergare with the help of our staff and Penllergare volunteers. All the produce and sale items are donated.

If you would like to help with our important fundraising then please donate to the sale.  We will welcome any of the following – bedding plants, perennials, shrubs, small trees, vegetables and herbs. They should be well presented in pots and clearly labelled. Alternatively, if you have nothing to offer from your own garden you may like to buy a flowering plant for the ‘Plant a Pot for Penllergare’ stall.  We also welcome contributions of crafts; children’s books and books on gardening & wildlife; plus homemade cakes, flans, biscuits, jams & chutneys for the produce table.

Outdoor items can be brought to the Woodland Centre between 3pm & 5pm on Friday 25th May, or on the morning of the sale. Edible items on Saturday morning only please.

All proceeds of the Potting Shed Sale go towards the continued care and restoration of Penllergare Valley Woods, our wildlife, and gardens.

Many Thanks

 

 

Ymunwch â ni am ragor o bargeinau botanegol yn ystod y gwanwyn !!

Mae Gwerthu Potiau Sied blynyddol yr Ymddiriedolaeth ar ddydd Sadwrn, Mai 26ain yng ngardd y Ganolfan Coetir rhwng 11 a.m. a 3pm yn mynd yn nes ato. Cefnogwch y digwyddiad codi arian gwych hwn a drefnir gan Gyfeillion Penllergare gyda chymorth ein staff a gwirfoddolwyr Penllergare.

Mae’r holl eitemau cynnyrch a gwerthu yn cael eu rhoi. Os hoffech chi helpu gyda’n codi arian pwysig, rhowch i’r gwerthiant. Byddwn yn croesawu unrhyw un o’r canlynol – planhigion gwely, lluosflwydd, llwyni, coed bach, llysiau a pherlysiau. Dylent gael eu cyflwyno’n dda mewn potiau a’u labelu’n glir. Fel arall, os nad oes gennych ddim i’w gynnig o’ch gardd eich hun, efallai y byddwch yn hoffi prynu planhigyn blodeuo ar gyfer y stondin ‘Plant a Pot i Benllergare’. Rydym hefyd yn croesawu cyfraniadau crefftau; llyfrau plant a llyfrau ar arddio a bywyd gwyllt; ynghyd â chacennau cartref, flannau, bisgedi, jamiau a siytni ar gyfer y bwrdd cynnyrch.

Gellir dod ag eitemau awyr agored i’r Ganolfan Goetir rhwng 3pm a 5pm ddydd Gwener 25 Mai, neu ar fore y gwerthiant. Eitemau bwytadwy bore Sadwrn dim ond os gwelwch yn dda.

Mae holl elw’r Gwerthu Potio Sied yn mynd tuag at ofal parhaus ac adfer Coedwigoedd Dyffryn Penllergare, ein bywyd gwyllt a’n gerddi.

Diolch yn fawr

 

 

Translate »