Ffair yr Hydref – Dydd Sadwrn 10 Medi 11am-3pm

Dewch i ymuno â ni ar gyfer Ffair Hydref Penlle'r Penrhynare ddydd Sadwrn 10 Medi – Bydd hwyl i bob un o'r teulu, gan gynnwys y Coedwigoedd Hudolus anhygoel, Crefftau Coetir, Stondinau Ffair Fayre, solar gazing a llawer mwy yng Nghoedwig Dyffryn Penllergaer.

Bydd y Gymdeithas Bêl-droed rhwng 11am a 3pm, gyda mynediad i'r Gymdeithas Bêl-droed yn rhad ac am ddim.
 
Felly pa bethau cyffrous allwch chi ddisgwyl eu gweld yn y Gymdeithas Bêl-droed:
  • Coedwigoedd Enchanted i Blant – profiad hudolus gan gynnwys elves, draig, pobl coed a thylwyth teg. Bydd yr elves yn chwarae gêm o ddewisiadau gyda'r plant – Bydd gwahanol weithredoedd drwy gydol y dydd.
  • Profiadau Solar – Mi fydd gennym gydweithwyr o Awyr Dywyll Cymru yn helpu pobl i edrych yn ddiogel ar nodweddion yr haul
  • Cyfarfod a Chyfarch gyda Chlwb Sbaniel Springer Cymru 
  • Woodcraft a stondinau crefft lleol
  • Planhigion a gwerthiant coed
  • Gemau traddodiadol i blant
  • Dysgwch fwy am Penllergare ein cynlluniau, y Cyfeillion a sut i gymryd rhan
Gan y bydd llawer o le parcio ar gael ar y safle, rydym ni wedi trefnu gyda'n ffrindiau yn MSC bod parcio ychwanegol ar eu maes parcio ger (ar Barc Busnes Penlle'r-gaer – Heol y Ddraig SA4 9HL) lle byddwn yn cynnal gwasanaeth gwennol bws mini am £1.  Mae parcio yng Nghoedwig Cwm Penllergaer yn gyfyngedig ac yn £2.

 

Poster Fayre yr Hydref