Arsyllfa Penllergare

Mae'r Ymddiriedolaeth wedi cael newyddion gwych! Dyfarnwyd cyllid i ni o'r Gronfa Treftadaeth Bensaernïol i ddatblygu prosiect mewn partneriaeth â Awyr Dywyll Cymru i helpu adfer Arsyllfa Gyhydeddol hanesyddol Penllergare ac edrych ar y posibilrwydd o gyflwyno planetariwm i'r adeilad.