• ARCHWILIO PENLLERGARE

  Lle Cyfrinachol a Hudolus

 • ARCHWILIO PENLLERGARE

  Lle Cyfrinachol a Hudolus

 • ARCHWILIO PENLLERGARE

  Lle Cyfrinachol a Hudolus

 • ARCHWILIO PENLLERGARE

  Lle Cyfrinachol a Hudolus

 • ARCHWILIO PENLLERGARE

  Lle Cyfrinachol a Hudolus

SIOP GOFFI GYMUNEDOL AR AGOR TAN 4PM BOB DYDD

Croeso i Goed Cwm Penllergare

Mae Coed Cwm Penllergare yn lle cyfrinachol a hudolus, wedi'i leoli ychydig funudau o Gyffordd 47 yr M4 ger Abertawe yn Ne-orllewin Cymru. Yn flaenorol, yr ystâd Fictoraidd oedd cartref John Dillwyn Llewelyn yr horticulturist enwog, y ffotograffydd a'r seryddwr arloesol ac mae'n cynnwys dros gant hectar o goetir cymysg, dau lyn, saith milltir o deithiau cerdded heddychlon mewn coetiroedd a thros bum can mlynedd o hanes Cymru. Mae'r safle hefyd yn adnabyddus am ei raeadr ysblennydd ar Afon Llan, sy'n troelli drwy'r ystâd.

Heddiw mae'r safle'n cael ei reoli gan Ymddiriedolaeth Penllergare sydd wedi treulio'r ugain mlynedd diwethaf yn adfer ac yn gwarchod yr atyniad ymwelwyr unigryw, teuluol hwn sy'n canolbwyntio ar y teulu. I gefnogi'r rhaglen adfer, mae'r Ymddiriedolaeth wedi sefydlu siop goffi a maes parcio sy'n cael ei rhedeg gan y gymuned.

Edrychwn ymlaen at eich croesawu'n fuan.

Gwybodaeth ymweld

 • Mynediad am Ddim

  Mae'r lle cyfrinachol a hudolus hwn yn rhad ac am ddim i'w archwilio, fodd bynnag fel elusen rydym yn croesawu rhoddion

 • Sut i ddod o hyd i ni

  Mae Coed Cwm Penllergare ychydig oddi ar Gyffordd 47 yr M4 ar yr A48

  Penllergare Trust

  Penllergare Valley Woods

  Penllergaer

  Swansea

  SA4 9GS
 • Parcio

  Mae ein maes parcio ar agor bob dydd rhwng 9am a 5pm.

  Mae parcio yn costio £2.50 am hyd at dair awr a £4 am ddiwrnod cyfan. Gallwch dalu gyda cherdyn neu ddarn arian. Mae rhwystrau'r maes parcio ar gau am 5pm.

Newyddion & y Newyddion Diweddaraf

Cysylltwch â ni i glywed am newyddion a digwyddiadau cyffrous cyn unrhyw un arall

 • Gwobr y Frenhines am Wasanaeth Gwirfoddol
 • Ymddiriedolaeth Penllergare
 • Tripadvisor
 • Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol
 • Baner Werdd
 • Burns Anifeiliaid Anwes Maeth
Trol siopa0
Nid oes unrhyw gynhyrchion yn y cart!
Parhau i siopa
0