Gorffennol Penllergare

Mae ystâd bonedd Penllergare yn aml wedi'i drysu â phentref diweddarach Penllergaer. Fodd bynnag, ni ddechreuodd cymuned Penllergaer ddatblygu tan ran olaf y 19eg ganrif ac fe'i gelwid gynt yn Cors Eynon.

Cyn 1817 Cyfuno pedwar teulu

Er ei bod yn fwyaf adnabyddus, mae'n debyg, am ei berchnogaeth gan deulu Dillwyn Llewelyn yn y 19eg ganrif a dechrau'r 20fed ganrif, gellir olrhain ystâd Penllergare ei hun yn ôl i 1608 pan gyfeiriwyd ati fel Penllegeer tra bod sillafiad cywir Penllergare yn ymddangos ychydig yn ddiweddarach yn 1650 ac yn y rhan fwyaf o ddogfennau ers hynny. Am fwy na dau gan mlynedd roedd y safle yn gartref i'r teulu Price pwerus

Gerllaw'r tir sy'n eiddo i'r teulu Price oedd ystâd a plasty Nydfwch a oedd yn eiddo i deulu Mathews, a allai, fel y Prisiau, olrhain eu gwreiddiau yn ôl i'r cyfnod cyn y Normaniaid. Roedd y ddau deulu'n rhyng-briodi ar sawl achlysur ac roedd y cofnod olaf yn 1750 ac arweiniodd at gyfuno ystadau Nydfwch a Phenllergare.

Ymhellach i'r dwyrain yng Nghwm Nedd yn Ynysygerwn, roedd y Llewelyns, a oedd, fel y Prisiau a theuluoedd Mathews, hefyd yn cael eu hystyried yn bonedd lleol deinamig. Yn 1787 etifeddodd Llio John Llewelyn ystâd Penllergare gan ei gefnder Gryffydd Price. Priododd John Frances Goring ond nid oedd ganddynt blant.  Fodd bynnag, roedd merch anghyfreithlon John o gyswllt cynharach, Mary, wedi priodi Lewis Weston Dillwyn yn 1807 a'i dad oedd perchennog Crochendy'r Cambrian yn Abertawe, ac wedyn bu'r Cyrnol John Llewelyn yn erfyn ar ei ystâd gyfan i'w mab hynaf John ac felly mae pennod nesaf y stori unigryw hon yn dechrau.