Ein Cefnogwyr

Fel elusen leol fach, mae Ymddiriedolaeth Penllergare yn dibynnu ar gefnogaeth ein Cyfeillion, gwirfoddolwyr, pobl sy'n cyfrannu, ein cyllidwyr a'n partneriaid cymunedol. Heb eu cefnogaeth anhygoel ni fyddem yn gallu sicrhau bod Coedwig Cwm Penllergare ar gael i'r cyhoedd ymweld â hi a'u mwynhau!