Prosiect Llygod Dŵr

Mae llygod dŵr yn gnofilod brodorol, lled-ddyfrol, a pheirianwyr tirwedd pwysig. Mae eu gweithgarwch tyllu a chwilota yn chwarae rhan hanfodol wrth hybu twf ac amrywiaeth planhigion ar hyd glannau ein hafonydd. Fodd bynnag, o ganlyniad i golli cynefinoedd, trefoli ac ysglyfaethu, nhw yw'r mamal sy'n dirywio gyflymaf yn y DU. Yng Nghymru, mae eu poblogaeth wedi gostwng 89% enfawr. Er gwaethaf y ffigur syfrdanol hwn, mae poblogaethau gerllaw o hyd ac maent wedi'u cofnodi yma ym Mhenllergare o'r blaen.

Nod ein prosiect llygoden y dŵr yw annog y llygoden ddŵr yn ôl i'n coetir bendigedig drwy fynd i'r afael â'r materion sy'n cyfrannu at eu dirywiad. Bydd Cam 1 yn dechrau creu amgylchedd diogel, diarffordd a chyfoethog. Os hoffech gymryd rhan yn y prosiect llygoden y dŵr, cysylltwch â [email protected] am fwy o wybodaeth.