Mae Carriage Drive wedi ailagor

Mae'r gwaith diogelwch sydd ei angen ar y coed a'r ffensys wedi'u cwblhau ac mae'r Carriage Drive hardd wedi ailagor.

Dewch i fwynhau lliwiau'r hydref hardd sy'n dechrau dangos ar hyd y Drive a'r Dyffryn i lawr.