Dyfodol Cyffrous yn Penllergare

Mae gennym ddyfodol cyffrous wedi'i gynllunio gyda'n Canolfan Ymwelwyr newydd yn dod i'r amlwg o'i hamgylchoedd hardd yma ym Mhenllergare.
 
Efallai eich bod wedi sylwi ar yr holl waith sy'n digwydd yma ym Mhenllergare. Byddwch gyda ni a derbyniwch ein ymddiheuriadau am unrhyw anghyfleustra a achosir – ond mae'n mynd i fod werth chweil.
 
Mae disgwyl i'n Canolfan Ymwelwyr newydd agor yr hydref hwn a bydd yn cynnwys Siop Goffi dan do newydd. Bydd y Ganolfan hefyd yn adrodd hanes diddorol Penllergare trwy ddehongli a gwybodaeth ryngweithiol a gafaelgar.
 
Hoffem ddiolch yn arbennig i Gronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol a chefnogwyr eraill am eu holl gefnogaeth i wneud i hyn ddigwydd.
 
Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol