Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr yn Penllergare

Mae Ymddiriedolaeth Penllergare yn falch o fod yn un o gyflawnwyr Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr (IiV), ar ôl ennill y safon genedlaethol yr wythnos hon. 

Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr yw safon ansawdd y DU ar gyfer pob sefydliad sy'n cynnwys gwirfoddolwyr. Nod Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr yw gwella ansawdd y profiad gwirfoddoli i'r holl wirfoddolwyr ac mae'n dangos bod sefydliadau'n gwerthfawrogi'r cyfraniad enfawr a wneir gan eu gwirfoddolwyr. Mae Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr yn cael ei ddarparu gan gyrff seilwaith gwirfoddoli cenedlaethol yr Alban a Gogledd Iwerddon. Gyda'i gilydd, maent yn galluogi sefydliadau ledled y DU i gyflawni'r wobr.

"Mae'r Ymddiriedolaeth wrth ei bodd ei bod wedi cyflawni statws Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr. Mae'n cydnabod y cyfraniad anhygoel y mae'r gwirfoddolwyr yn ei roi a'r gefnogaeth y mae'r Ymddiriedolaeth a'r staff yn ei ddarparu iddynt" meddai Lee Turner (Rheolwr Cyffredinol, Ymddiriedolaeth Penllergare)

Aseswyd yr Ymddiriedolaeth yn erbyn chwe maes o safon a phrofodd ei bod yn rhagori ym mhob agwedd ar weithio gyda'i gwirfoddolwyr.

Dywedodd Cadeirydd UKVF (y Corff Dyfarnu):

"Mae'n bleser gan UKVF gyhoeddi llwyddiant yr Ymddiriedolaeth o'r Wobr hon, maent wedi dangos ymrwymiad gwirioneddol i wirfoddoli, wedi profi bod eu polisïau a'u gweithdrefnau rheoli gwirfoddolwyr yn bodloni safonau a gydnabyddir yn genedlaethol."

Mae buddsoddi mewn gwirfoddolwyr yn unigryw gan mai dyma'r unig safon sy'n canolbwyntio ar wirfoddolwyr. Mae'n seiliedig ar y chwe maes ansawdd canlynol:

1. Gweledigaeth ar gyfer Gwirfoddoli
2. Cynllunio ar gyfer Gwirfoddolwyr
3. Cynnwys gwirfoddolwyr
4. Recriwtio a chroesawu gwirfoddolwyr
5. Cefnogi gwirfoddolwyr
6. Gwerthfawrogi a datblygu gwirfoddolwyr

Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Safon ar investinginvolunteers.co.uk. Bydd y Safon yn gwella rheolaeth gwirfoddolwyr
ac mae'n drylwyr ond mae wedi'i gynllunio i fod yn syml i'w weithredu ac i beidio â chynhyrchu symiau mawr o waith papur.