Merry Christmas – Nadolig Llawen

Hoffem fanteisio ar y cyfle hwn i ddymuno Nadolig llawen iawn i chi i gyd.
 
Beth am alw i mewn ac ymweld â'n Siop Goffi hyfryd dros yr ŵyl hon?
 
Rydym ar agor 10am – 4pm bob dydd heblaw;
 
Noswyl Nadolig (yn cau am 3pm)
Dydd Nadolig (ar gau)
Gŵyl San Steffan (Ar gau)
Nos Galan (yn cau am 3pm)