Canolfan Goetir ac Ardal Gweithgareddau Coed Gwyllt DRAFFT

Mae ein Canolfan Goetir a'n hardal Gweithgareddau Coed Gwyllt yn cynnig profiad cwbl unigryw gyda lle dan do ac awyr agored ar gael i'w llogi. Y Ganolfan Goetir yw'r amgylchedd delfrydol ar gyfer hyfforddiant, addysg, ymlacio ac ymwybyddiaeth ofalgar neu dim ond ar gyfer archwilio hwyl ac adeiladu tîm. Mae'r adeilad yn cynnwys ardal gyflwyno, cegin ac ystafelloedd ymolchi llawn offer. Yn union y tu allan mae gofod gardd, ac yna ardal gweithgareddau Wildwood sydd ag ardal firepit, sydd i gyd yn gwbl anhygyrch i'r cyhoedd. Mae'r man tawel hwn yn berffaith ar gyfer diwrnodau hyfforddi, ysgolion, grwpiau cymunedol, busnesau bach sydd angen ardaloedd gweithgaredd ac fel man cyfarfod. Felly, os ydych yn chwilio am leoliad unigryw, edrychwch dim pellach. 
 
 
 

 

Sut i archebu

Gellir archebu'r Ganolfan Goetir a Wildwood yn annibynnol gan ddefnyddio'r dolenni isod.

Mae angen archebu'r ganolfan goetir a'r ardal Gweithgarwch Coedwig ar wahân ond gellir archebu'r ddau ar yr un pryd ar gyfer gweithgareddau sydd angen defnyddio'r adeilad ac ardal Wildwood gyda'i gilydd.  Mae archebion ar gael mewn slotiau BOB AWR neu fel pecyn HANNER DIWRNOD NEU LLAWN-DDYDD.

Defnyddiwch y dolenni isod i lywio i bob ardal archebu ac ychwanegwch eich dyddiadau ac amseroedd a ddymunir yn eich basged.